Merak Ettikleriniz

1. Özel sağlık sigortası nedir?

Özel sağlık sigortası poliçesi, seçilen teminat türüne göre sağlık durumunda beklenmedik ve ani bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde devreye girer. Kapsamı dahilinde sağlık giderlerini karşılar ve en zor anınızda size yol arkadaşlığı yapar. Özel sağlık sigortası teminatları hakkında sorularınız için bize yazın.

2. Kimler sağlık sigortası sahibi olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 0 – 60 yaş aralığında olan kişiler ile Yenileme Güvencesi'ne sahip 60 yaşından büyük herkes sigorta sahibi olabilmektedir. Ayrıca, 18 yaş altı çocuklar anne ve babaları olmaksızın tek başına sigortalanabilirler.

3. Özel sağlık sigortamı "kişiye özel" tasarlayabilir miyim?

Kişiye Özel Sağlık Sigortası temel olarak dört ana teminat yapısından meydana gelmektedir.


• Yatarak Tedavi Teminatı
• Ayakta Tedavi Teminatı
• Hamilelik ve Doğum Teminatı
• Seçimli Ek Teminatlar (Estetik, Kozmetik, Check-up, Diş teminatı)

Teminatları ihtiyacınıza göre tek tek alabileceğiniz gibi, birden çok teminatı bir araya getirerek size özel poliçenizi oluşturabilirsiniz.
Ayrıca, ihtiyacınıza ve bütçenize göre hizmet alacağınız medikal hizmet ağını seçebilir, her bir teminat için geçerli olacak limit veya muafiyet uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Poliçenizi dilerseniz yurt dışı geçerlilik teminatı ile de genişletebilme imkanınız bulunmaktadır.

4. Sağlık sigortam doğum ve hamilelik giderlerimi öder mi? Bekleme süresi var mı?

"Doğum Teminatı" isteğe bağlı olarak Kişiye Özel ürününde alınabilmektedir. Kişiye Özel Doğum Teminatı'nda bekleme süresi için sigortalının son adet tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır. Hamilelik ve doğum giderlerinin ödenebilmesi için son adet tarihinin 5 aylık bekleme süresi sonrasında olması gerekmektedir.

5. Yenidoğan bebeklere ait giderler ödeniyor mu?

Yeni Doğan Bebek Teminatı paketini sigortanıza dahil etmeniz halinde, bebeğiniz doğduktan sonra, anne ve bebek taburcu olana kadar içeriği poliçe özel şartlarında belirtilen sağlıklı bebeğe yapılan rutin muayene ve tetkikleri de poliçe kapsamında karşılanır.

6. Sağlık sigortamın geçerlilik süresi nedir?

Sağlık sigortanız, poliçenizde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerlidir. Sigortanız, başlangıç tarihi günü öğle saat 12.00’de başlar ve bitiş günü öğle saat 12.00’de sona erer.
Peşinat ve/ya prim ödemelerinin yapılmış olması durumunda, poliçe yürürlüğe girecek ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

7. Sigorta süresi içinde eşimi ve çocuklarımı da poliçeme dahil ettirebilir miyim?

Yürürlükte olan poliçenize, yıl içerisinde aşağıda belirtilen durumlar çerçevesinde ve bu durumların gerçekleştiği tarih itibariyle 30 gün içerisinde (yeni doğan ve evlat edinilen çocuk için 60 gün içinde) bize gerekli dokümanlar eşliğinde bildirmeniz halinde poliçenize yeni sigortalı girişini yapabiliyoruz.

• Evlenme nedeniyle eşin dâhil edilmesi,
• Doğum nedeniyle yeni doğan bebeğin dâhil edilmesi (bebeğin doğum tarihinden 14 gün sonra yapılabilir),
• Evlat edinilmesi nedeniyle çocuğun dâhil edilmesi.

8. Sahip olduğum sağlık sigortası poliçemin şartlarını değiştirebilir miyim?

Yürürlükte olan poliçenizde, poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk iki (2) ay içinde plan değişikliği talep edebilirsiniz.
Plan değişikliği, yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirmeler sonucunda uygun görülmesi halinde yeniden beyan alınarak yapılabilmektedir. Değerlendirme sonucu satış kanalınız tarafından en geç iki (2) iş günü içinde tarafınıza bilgilendirme yapılır.

9. Yenileme güvencesini nasıl kazanırım?

Özel sağlık sigortası kapsamına ilk kez 56 yaşından önce girmiş olmanız, kesintisiz 3 yıl boyunca aynı planda sağlık sigortalımız olarak kalmanız halinde, yapılacak olan tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre Yenileme Güvencesi hakkına sahip olabilirsiniz.
Kişiye Özel seçimli teminatları ile doğum ürünü, acil sağlık sigortası ürünleri (Acil, VIP Acil) ve ihtiyaç sigortaları ürünlerinde (Gezi Sağlık Sigortaları, Vize Sağlık Sigortaları) “Yenileme Güvencesi hakkı” bulunmamaktadır.

10. Başka bir sigorta şirketindeki poliçemi Bupa Acıbadem Sigorta’ya nasıl geçirebilirim?

Başka bir sigorta şirketindeki poliçenizin bitiş tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde Bupa Acıbadem Sigorta’ya başvurmanız durumunda, yapılacak olan tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre geçiş işleminiz yapılabilmektedir. Geçiş sırasında, önceki sigorta şirketindeki kazanılmış haklarınızı gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

11. İndirim hakkım var mı?

Dönemsel olarak düzenlenebilen kampanyalarımız ve bazı özel durumlar kapsamında indirim imkanlarından siz de faydalanabilirsiniz. (örn: peşin ödeme indirimi, aile poliçesi indirimi vb.)

12. Poliçe kapsamında teminat ekleyip çıkarabilir miyim?

Evet, "Başvuru ve Bilgilendirme Formu"nu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek, konuyu takip edebilirsiniz.

13. Medikal hizmet ağı dahilinde bir kuruma başvurmam halinde ödeme işlemleri nasıl gerçekleşir?

Satın aldığınız ürünün geçerli olduğu Medikal Hizmet Ağı kurumlarına başvurduğunuz takdirde tazminat talebiniz, sizin adınıza doğrudan ilgili sağlık kurumu tarafından senCard Provizyon Merkezi'ne iletilir. Teminat kapsamında olan sağlık giderleriniz için poliçe teminatlarınız doğrultusunda varsa, sadece katılım payını ödemeniz yeterlidir. Hatta, satın aldığınız ürünün geçerli olan medikal hizmet ağı arasında olmasa dahi, Bupa Acıbadem Sigorta ile anlaşmalı tüm sağlık kuruluşlarında katılım payı farklılaşarak provizyon hizmeti alabilirsiniz.

14. Sigortalı tarafından ödenen faturaların geri ödeme uygualaması nedir?

Sahip olduğunuz ürüne göre tazminat geri ödeme uygulamaları değişmekte olup, her bir teminat için gerekli olan evrak detayına websitemizde Bireysel başlığı altında yer alan Ürünler bölümünde ilgili ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

15. Medikal hizmet ağı dahilinde bir kuruma dışarıdan doktor getirilmesi halinde ödeme nasıl yapılır?

Medikal Hizmet Ağı kurumlarında "Kadrolu Doktor" olmayan doktorların yapacakları tüm teşhis ve tedavi işlemleri için ödenecek ücret, Medikal Hizmet Ağı kurumlarının Bupa Acıbadem Sigorta ile sözleşmesi gereği Kadrolu Doktoru’na ödenecek tutar kadar ve her durumda "Türk Tabipler Birliği (TTB) Asgari Ücret Tarifesi" ile sınırlıdır. Kadrolu Doktor olmayan doktorların yapacakları tüm tetkik ve tedavi işlemleri için ödenecek ücret Bupa Acıbadem Sigorta'nın ödeyeceği tutardan fazla olursa, aradaki fark tarafınızca ödenir.

16. Yurtdışı sağlık hizmetlerinden hangi şartlarda geçerlidir?

Yurtdışı Tedavi Teminatı alınmış poliçelerde ilgili teminat, 90 günü geçmeyen yurtdışı seyahatlerinizde ve poliçenizin ekinde yer alan teminat tablosunda gösterildiği şekilde ve belirtilen limitler dâhilinde geçerlidir.

17. Yurt Dışı Yazısı’nı nasıl alabilirim?

Yapacağınız yurt dışı seyahatleriniz için vize başvurularınızda konsolosluklar tarafından talep edilen sağlık güvencenizin detaylarını gösteren “Yurt Dışı Yazısı”nı, Web’de “Yurtdışı-Seyahat” ve Mobil’de “Poliçelerim” menüsünü kullanarak bilgisayarınıza, tabletinize ve telefonunuza indirebilir; e-mail ile paylaşabilir, çıktısını alabilirsiniz.

18. En fazla kaç tane seçimli ek teminat alınabilir?

Poliçe özel şartlarında tanımlanan tüm teminatlar tek seferde alınabilir.

19. Kişiye özel seçimli ek teminat ürününde bekleme süresi uygulanacak mı?

Seçimli ek teminatlarda bekleme süresi uygulaması yoktur.

20. Kimler Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, başvuru tarihinde 14 gün ile 55 yaş aralığında olan kişiler ile ÖBYG (Ömür Boyu Yenileme Garantisi) almış 55 yaşından büyük kişiler sigortalanabilir.

21. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olmak için SGK’lı olmak şart mı?

Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” yaptırabilmek için SGK müstehaklığı şartı aranmaktadır.

22. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile "Yenileme Garantisi" alabiliyor muyum?

Yenileme Garantisi, sigortalının, kesintisiz 3 yıl sigortalı kaldığı ve bu süre içerisinde "Azami İyi Niyet Prensibi" ilkesine uygun davrandığı durumlarda, Risk Kabul Birimi tarafından yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre hak kazanılması halinde geçerli olmaktadır.

23. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırırken hak kazanabileceğim indirimler var mı?

Poliçenizi yaptırırken peşin ödemelerde %5 indirime hak kazanırsınız. Aynı zamanda, poliçenizde 2 kişi için %5, 3 kişi ve üzeri için %10 aile indirimine hak kazanırsınız.

24. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası doğum teminatında bekleme süresi var mı?

İlk kez poliçe yaptıran veya başka bir sağlık poliçesinden Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına geçiş talep eden sigortalı adayının hamilelik durumu olsun ya da olmasın Annelik Doğum Teminatı ile Annelik Rutin Kontrol Teminatları için Poliçe Özel Şartları’nda belirtilen bekleme süreleri her durumda geçerli olacaktır. İlgili bekleme süresi 12 aydır.

25. Başka bir sigorta şirketinde sağlık poliçem var, Bupa Acıbadem Sigorta’nın “Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”na geçiş yapabilir miyim?

Diğer sigorta şirketindeki poliçe bitiş tarihinizi takip eden ilk 30 gün içerisinde “Başvuru ve Bilgilendirme Formu” doldurarak başvurmanız durumunda geçiş başvurunuz alınır. Risk Kabul Birimi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi, Sigortacı ile Sigorta Ettiren’in yeni sigorta sözleşmesinin koşullarında mutabık kalması ve kişilerin 30 gün içinde sigortalanması şartının gerçekleşmesi durumunda, kazanılmış hakları korunabilecektir.

26. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına geçiş yaptığımda ömür boyu yenileme garantim ve/veya kazanılmış haklarım aynı şekilde korunur mu?

Ömür Boyu Yenileme Garantisi, önceki sigorta şirketinizde kazanılmış olsa dahi, geçiş yapma talebinde bulunduğunuzda, Risk Kabul Birimi tarafından yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre korunup korunamayacağı belli olacaktır. Ayrıca önceki sigorta şirketinde kapsam dahilinde olsa dahi, mevcut hastalıklarınız ile başvuru ve beyan formundaki beyanınız; geçiş bilgilerinizde belirtilen hastalık riskleriniz çerçevesinde risk değerlendirmesine tabi tutularak poliçe kabul koşullarınız ayrıca belirlenecektir.

27. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda aynı poliçe kapsamında kimler sigortalanabiliyor?

Aynı poliçe kapsamında, anne, baba ve 24 yaşına kadar (24 dahil) bekar çocuklar sigortalanabilir.

28. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Nasıl Sahip Olabilirim?

Size en yakın Bupa Acıbadem Sigorta acentesine https://www.bupaacibadem.com.tr/iletisim-enyakinacibadem adresinden ulaşabilir, 444 9 555 numaralı senCard Müşteri İletişim Merkezi’nden bizi arayabilir, https://www.bupaacibadem.com.tr/iletisim/bize-ulasin/iletisim-formu linkten iletişim formunu doldurarak bilgi talebinizi bize iletebilirsiniz.

29. Bupa Acıbadem Sigortadan Poliçem Olmasa Bile Bebeğim Bupa Bebeği Olabilir Mi?

Hayır. Anne veya babanın, Bupa Acıbadem Sigortada;

• Kişiye Özel Sağlık Sigortası veya Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından birinde en az 1 yıldır poliçesi olması veya,

• Kişiye Özel Doğum Sigortası yaptırmış olması durumunda, yeni doğan bebekler “Bupa Bebeği “olma hakkı kazanır.

30. Bupa Bebeğinin Geçerlilik Süresi Var Mıdır?

Bebeklerimiz bir kere “Bupa Bebeği” olduktan sonra, poliçesinin kesintisiz devam etmesi ile ömür boyu “Bupa Bebeği” avantajları geçerli olmaktadır.

31. Bupa Bebeğinde Yenileme Güvencesi Var Mı?

“Bupa Bebeği” hakkının kazanılması ile birlikte, “Yenileme Güvencesi” hakkını da kazanır.

32. Bupa Bebeği Olduktan Sonra Sağlık Giderleri Için Bekleme Süresi Var Mıdır?

“Bupa Bebeği” için bekleme süresi olan hastalıklarda bekleme süresi uygulanmaz.

33. Bupa Bebeğinde Tüm Aşılar Geçerli Mi?

Poliçenin “İlaç Teminatı” içermesi halinde poliçe güvencesinde olan 0-6 yaş çocukluk dönemi aşıları tüm 0-6 yaş arası çocuklarda ödenir. Çocukluk çağı rutin aşıları;

• 0-1 yaş için 3 doz Rotavirüs,
• 0-2 yaş için 2 doz, 3-6 yaş için 1 doz Meningokok(Menenjit)
• 0-3 yaş için 2 doz Hepatit A,
• 0-6 yaş için 4’er doz Polio, Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Haemophilus İnfluenza B, 3 doz Hepatit B, 2’er doz Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, 1’er doz Su Çiçeği, BCG (Verem)* Yalnızca internet sitesinde ürün tanıtımlarını yaptığımız Kişiye Özel Sağlık Sigortası, Kişiye Özel Seçimli Teminat Sigortası, Kişiye Özel Doğum Sigortası, Acil Sağlık Sigortası ürünlerini (VIP Acil Sağlık, Acil Sağlık) ve Seyahat Sağlık Sigortası ürünlerini (Gezi Sağlık Sigortaları, Vize Sağlık Sigortaları) kapsar.


Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Cookiesleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x