Merak Ettikleriniz

1. Özel sağlık sigortası nedir?

Özel sağlık sigortası poliçesi, seçilen teminat türüne göre sağlık durumunda beklenmedik ve ani bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde devreye girer. Kapsamı dahilinde sağlık giderlerini karşılar ve en zor anınızda size yol arkadaşlığı yapar. Özel sağlık sigortası teminatları hakkında sorularınız için bize yazın.

2. Kimler sağlık sigortası sahibi olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 0 – 60 yaş aralığında olan kişiler ile Yenileme Güvencesi'ne sahip 60 yaşından büyük herkes sigorta sahibi olabilmektedir. Ayrıca, 18 yaş altı çocuklar anne ve babaları olmaksızın tek başına sigortalanabilirler.

3. Özel sağlık sigortamı "kişiye özel" tasarlayabilir miyim?

Kişiye Özel Sağlık Sigortası temel olarak dört ana teminat yapısından meydana gelmektedir.


• Yatarak Tedavi Teminatı
• Ayakta Tedavi Teminatı
• Hamilelik ve Doğum Teminatı
• Seçimli Ek Teminatlar (Estetik, Kozmetik, Check-up, Diş teminatı)

Teminatları ihtiyacınıza göre tek tek alabileceğiniz gibi, birden çok teminatı bir araya getirerek size özel poliçenizi oluşturabilirsiniz.
Ayrıca, ihtiyacınıza ve bütçenize göre hizmet alacağınız medikal hizmet ağını seçebilir, her bir teminat için geçerli olacak limit veya muafiyet uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Poliçenizi dilerseniz yurt dışı geçerlilik teminatı ile de genişletebilme imkanınız bulunmaktadır.

4. Sağlık sigortam doğum ve hamilelik giderlerimi öder mi? Bekleme süresi var mı?

"Doğum Teminatı" isteğe bağlı olarak Kişiye Özel ürününde alınabilmektedir. Kişiye Özel Doğum Teminatı'nda bekleme süresi için sigortalının son adet tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır. Hamilelik ve doğum giderlerinin ödenebilmesi için son adet tarihinin 5 aylık bekleme süresi sonrasında olması gerekmektedir.

5. Yenidoğan bebeklere ait giderler ödeniyor mu?

Yeni Doğan Bebek Teminatı paketini sigortanıza dahil etmeniz halinde, bebeğiniz doğduktan sonra, anne ve bebek taburcu olana kadar içeriği poliçe özel şartlarında belirtilen sağlıklı bebeğe yapılan rutin muayene ve tetkikleri de poliçe kapsamında karşılanır.

6. Sağlık sigortamın geçerlilik süresi nedir?

Sağlık sigortanız, poliçenizde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerlidir. Sigortanız, başlangıç tarihi günü öğle saat 12.00’de başlar ve bitiş günü öğle saat 12.00’de sona erer.
Peşinat ve/ya prim ödemelerinin yapılmış olması durumunda, poliçe yürürlüğe girecek ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

7. Sigorta süresi içinde eşimi ve çocuklarımı da poliçeme dahil ettirebilir miyim?

Yürürlükte olan poliçenize, yıl içerisinde aşağıda belirtilen durumlar çerçevesinde ve bu durumların gerçekleştiği tarih itibariyle 30 gün içerisinde (yeni doğan ve evlat edinilen çocuk için 60 gün içinde) bize gerekli dokümanlar eşliğinde bildirmeniz halinde poliçenize yeni sigortalı girişini yapabiliyoruz.

• Evlenme nedeniyle eşin dâhil edilmesi,
• Doğum nedeniyle yeni doğan bebeğin dâhil edilmesi (bebeğin doğum tarihinden 14 gün sonra yapılabilir),
• Evlat edinilmesi nedeniyle çocuğun dâhil edilmesi.

8. Sahip olduğum sağlık sigortası poliçemin şartlarını değiştirebilir miyim?

Yürürlükte olan poliçenizde, poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk iki (2) ay içinde plan değişikliği talep edebilirsiniz.
Plan değişikliği, yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirmeler sonucunda uygun görülmesi halinde yeniden beyan alınarak yapılabilmektedir. Değerlendirme sonucu satış kanalınız tarafından en geç iki (2) iş günü içinde tarafınıza bilgilendirme yapılır.

9. Yenileme güvencesini nasıl kazanırım?

Özel sağlık sigortası kapsamına ilk kez 56 yaşından önce girmiş olmanız, kesintisiz 3 yıl boyunca aynı planda sağlık sigortalımız olarak kalmanız halinde, yapılacak olan tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre Yenileme Güvencesi hakkına sahip olabilirsiniz.
Kişiye Özel seçimli teminatları ile doğum ürünü, acil sağlık sigortası ürünleri (Acil, VIP Acil) ve ihtiyaç sigortaları ürünlerinde (Gezi Sağlık Sigortaları, Vize Sağlık Sigortaları) “Yenileme Güvencesi hakkı” bulunmamaktadır.

10. Başka bir sigorta şirketindeki poliçemi Bupa Acıbadem Sigorta’ya nasıl geçirebilirim?

Başka bir sigorta şirketindeki poliçenizin bitiş tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde Bupa Acıbadem Sigorta’ya başvurmanız durumunda, yapılacak olan tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre geçiş işleminiz yapılabilmektedir. Geçiş sırasında, önceki sigorta şirketindeki kazanılmış haklarınızı gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

11. İndirim hakkım var mı?

Dönemsel olarak düzenlenebilen kampanyalarımız ve bazı özel durumlar kapsamında indirim imkanlarından siz de faydalanabilirsiniz. (örn: peşin ödeme indirimi, aile poliçesi indirimi vb.)

12. Poliçe kapsamında teminat ekleyip çıkarabilir miyim?

Evet, "Başvuru ve Bilgilendirme Formu"nu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek, konuyu takip edebilirsiniz.

13. Medikal hizmet ağı dahilinde bir kuruma başvurmam halinde ödeme işlemleri nasıl gerçekleşir?

Satın aldığınız ürünün geçerli olduğu Medikal Hizmet Ağı kurumlarına başvurduğunuz takdirde tazminat talebiniz, sizin adınıza doğrudan ilgili sağlık kurumu tarafından senCard Provizyon Merkezi'ne iletilir. Teminat kapsamında olan sağlık giderleriniz için poliçe teminatlarınız doğrultusunda varsa, sadece katılım payını ödemeniz yeterlidir. Hatta, satın aldığınız ürünün geçerli olan medikal hizmet ağı arasında olmasa dahi, Bupa Acıbadem Sigorta ile anlaşmalı tüm sağlık kuruluşlarında katılım payı farklılaşarak provizyon hizmeti alabilirsiniz.

14. Sigortalı tarafından ödenen faturaların geri ödeme uygualaması nedir?

Sahip olduğunuz ürüne göre tazminat geri ödeme uygulamaları değişmekte olup, her bir teminat için gerekli olan evrak detayına websitemizde Bireysel başlığı altında yer alan Ürünler bölümünde ilgili ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

15. Medikal hizmet ağı dahilinde bir kuruma dışarıdan doktor getirilmesi halinde ödeme nasıl yapılır?

Medikal Hizmet Ağı kurumlarında "Kadrolu Doktor" olmayan doktorların yapacakları tüm teşhis ve tedavi işlemleri için ödenecek ücret, Medikal Hizmet Ağı kurumlarının Bupa Acıbadem Sigorta ile sözleşmesi gereği Kadrolu Doktoru’na ödenecek tutar kadar ve her durumda "Türk Tabipler Birliği (TTB) Asgari Ücret Tarifesi" ile sınırlıdır. Kadrolu Doktor olmayan doktorların yapacakları tüm tetkik ve tedavi işlemleri için ödenecek ücret Bupa Acıbadem Sigorta'nın ödeyeceği tutardan fazla olursa, aradaki fark tarafınızca ödenir.

16. Yurtdışı sağlık hizmetlerinden hangi şartlarda geçerlidir?

Yurtdışı Tedavi Teminatı alınmış poliçelerde ilgili teminat, 90 günü geçmeyen yurtdışı seyahatlerinizde ve poliçenizin ekinde yer alan teminat tablosunda gösterildiği şekilde ve belirtilen limitler dâhilinde geçerlidir.

17. Yurt Dışı Yazısı’nı nasıl alabilirim?

Yapacağınız yurt dışı seyahatleriniz için vize başvurularınızda konsolosluklar tarafından talep edilen sağlık güvencenizin detaylarını gösteren “Yurt Dışı Yazısı”nı, Web’de “Yurtdışı-Seyahat” ve Mobil’de “Poliçelerim” menüsünü kullanarak bilgisayarınıza, tabletinize ve telefonunuza indirebilir; e-mail ile paylaşabilir, çıktısını alabilirsiniz.

18. En fazla kaç tane seçimli ek teminat alınabilir?

Poliçe özel şartlarında tanımlanan tüm teminatlar tek seferde alınabilir.

19. Kişiye özel seçimli ek teminat ürününde bekleme süresi uygulanacak mı?

Seçimli ek teminatlarda bekleme süresi uygulaması yoktur.

20. Kimler Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, başvuru tarihinde 14 gün ile 55 yaş aralığında olan kişiler ile ÖBYG (Ömür Boyu Yenileme Garantisi) almış 55 yaşından büyük kişiler sigortalanabilir.

21. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olmak için SGK’lı olmak şart mı?

Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” yaptırabilmek için SGK müstehaklığı şartı aranmaktadır.

22. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile "Yenileme Garantisi" alabiliyor muyum?

Yenileme Garantisi, sigortalının, kesintisiz 3 yıl sigortalı kaldığı ve bu süre içerisinde "Azami İyi Niyet Prensibi" ilkesine uygun davrandığı durumlarda, Risk Kabul Birimi tarafından yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre hak kazanılması halinde geçerli olmaktadır.

23. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırırken hak kazanabileceğim indirimler var mı?

Poliçenizi yaptırırken peşin ödemelerde %5 indirime hak kazanırsınız. Aynı zamanda, poliçenizde 2 kişi için %5, 3 kişi ve üzeri için %10 aile indirimine hak kazanırsınız.

24. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası doğum teminatında bekleme süresi var mı?

İlk kez poliçe yaptıran veya başka bir sağlık poliçesinden Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına geçiş talep eden sigortalı adayının hamilelik durumu olsun ya da olmasın Annelik Doğum Teminatı ile Annelik Rutin Kontrol Teminatları için Poliçe Özel Şartları’nda belirtilen bekleme süreleri her durumda geçerli olacaktır. İlgili bekleme süresi 12 aydır.

25. Başka bir sigorta şirketinde sağlık poliçem var, Bupa Acıbadem Sigorta’nın “Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”na geçiş yapabilir miyim?

Diğer sigorta şirketindeki poliçe bitiş tarihinizi takip eden ilk 30 gün içerisinde “Başvuru ve Bilgilendirme Formu” doldurarak başvurmanız durumunda geçiş başvurunuz alınır. Risk Kabul Birimi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi, Sigortacı ile Sigorta Ettiren’in yeni sigorta sözleşmesinin koşullarında mutabık kalması ve kişilerin 30 gün içinde sigortalanması şartının gerçekleşmesi durumunda, kazanılmış hakları korunabilecektir.

26. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına geçiş yaptığımda ömür boyu yenileme garantim ve/veya kazanılmış haklarım aynı şekilde korunur mu?

Ömür Boyu Yenileme Garantisi, önceki sigorta şirketinizde kazanılmış olsa dahi, geçiş yapma talebinde bulunduğunuzda, Risk Kabul Birimi tarafından yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre korunup korunamayacağı belli olacaktır. Ayrıca önceki sigorta şirketinde kapsam dahilinde olsa dahi, mevcut hastalıklarınız ile başvuru ve beyan formundaki beyanınız; geçiş bilgilerinizde belirtilen hastalık riskleriniz çerçevesinde risk değerlendirmesine tabi tutularak poliçe kabul koşullarınız ayrıca belirlenecektir.

27. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda aynı poliçe kapsamında kimler sigortalanabiliyor?

Aynı poliçe kapsamında, anne, baba ve 24 yaşına kadar (24 dahil) bekar çocuklar sigortalanabilir.

28. Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Nasıl Sahip Olabilirim?

Size en yakın Bupa Acıbadem Sigorta acentesine https://www.bupaacibadem.com.tr/iletisim-enyakinacibadem adresinden ulaşabilir, 444 9 555 numaralı senCard Müşteri İletişim Merkezi’nden bizi arayabilir, https://www.bupaacibadem.com.tr/iletisim/bize-ulasin/iletisim-formu linkten iletişim formunu doldurarak bilgi talebinizi bize iletebilirsiniz.* Yalnızca internet sitesinde ürün tanıtımlarını yaptığımız Kişiye Özel Sağlık Sigortası, Kişiye Özel Seçimli Teminat Sigortası, Kişiye Özel Doğum Sigortası, Acil Sağlık Sigortası ürünlerini (VIP Acil Sağlık, Acil Sağlık) ve Seyahat Sağlık Sigortası ürünlerini (Gezi Sağlık Sigortaları, Vize Sağlık Sigortaları) kapsar.

1. Poliçemin geçerlilik süresi nedir? Poliçe teminatları ne zaman başlar ?

Poliçe Sertifikanız üzerinde yazan başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süredir. Sigorta başlangıç günü öğle 12:00’de başlar ve bitiş günü öğle 12:00’de sona erer. Sigortaya ait ilk prim tahsilatının ardından poliçe teminatlarınız aktif olur.

2. Sahip olduğum hayat sigortası poliçemin tazminat ödemeleri ne şekilde ve kime yapılır?

Sigorta sözleşmesine konu olan riskin gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemenizin yapılabilmesi için aşağıda talep edilen evrakların şirketimize ulaştırılması gerekmektedir. İletilen belgeler ışığında tazminat değerlendirmesi yapıldıktan sonra yazılı ve e-mail ortamında bilgilendirilme yapılmaktadır. Onaylanan tazminat ödemesi sigortalının vefatı durumunda varsa lehdara yoksa kanuni varislere yapılmaktadır. Birikim teminatlarına ilişkin ödemeler Sigortalıya yapılmaktadır. Tazminat ödemeleri için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir,

Sigortalı’nın Vefat etmesi halinde tazminatın değerlendirilmesi İçin Gerekli Belgeler:;

 • Ölüm Belgesi (Kontrolör Doktor tarafından onaylı vefat nedenin yazılı olduğu),
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu
 • Vefat eden kişiye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü tarafından verilir),
 • Gömme izin kağıdı,
 • Veraset ilamı,

Sigortalı’nın Kaza Sonucu veya Toplu Taşıt Araçlarında Kazaen Vefatı Durumunda Tazminat Değerlendirmesi İçin Gerekli Belgeler:

 • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Vefat sebebini gösteren doktor raporu (onaylı ve vefat nedenin yazılı olduğu) veya gömme izin kağıdı veya mernis ölüm tutanağı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı,
 • SİGORTA ŞİRKET’i gerek gördüğü takdirde Kanuni varislerinden başka evraklar da talep edebilir.
 • Ölüm sebebi, ölüm raporu ve kazanın ispatına yarayacak rapor (olay yeri tespit tutanağı, ölü muayene ve otopsi raporu, Cumhuriyet Savcılığı Raporu, mahkeme raporu gibi )
 • Kaza zaptı aslı veya onaylı sureti.
 • Veraset İlamında belirlenen varisler, herhangi kişi ve/veya kuruma vekalet vermiş ise, Vekaletnamenin içeriğinde aşağıda belirtilen maddenin bulunması gerekmektedir.

Vekaletnamede Sigorta Şirketleri ile işlemleri takip etme ve sigortacının ödeyeceği paraların tahsiline dair yetki verildiğine dair sigorta işlemleri ile ilgili somut yetki devri belirtilmelidir.

Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Durumunda Tazminat Talebinde Değerlendirmesi İçin Gerekli Belgeler:

 • Kaza bildirimi ve iletişim adresi,
 • Kaza zaptı aslı veya onaylı sureti,
 • Alkol raporu,
 • Maluliyetin sebebini, durum ve derecesini belirten tıbbi raporlar, (Devlet /SGK hastanesinden alınmış
 • Sigortalı, herhangi kişi ve/veya kuruma vekalet vermiş ise, Vekaletnamenin içeriğinde aşağıda belirtilen maddenin bulunması gerekmektedir.

Vekaletnamede sigorta şirketleri ile işlemleri takip etme ve sigortacının ödeyeceği paraların tahsiline dair yetki verildiğine dair sigorta işlemleri ile ilgili somut yetki devri belirtilmelidir.

3. Poliçem ile ilgili nasıl bilgi alabilirim?

Poliçeniz kitinde vermiş olduğumuz Özel ve Genel Şartlardan konuyla ilgili en doğru şekilde faydalanabilirsiniz.
Hafta içi her gün 08:30-17:30 saatleri arasında SENCard Hizmet Merkezi'ni 7/24 444 9 555 numaralı telefondan arayarak veya mim@sencard.com.tr adresine elektronik posta göndererek ya da www.bupaacibadem.com.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ile kayıt yaptırarak poliçeniz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

4. Hayat sigortası başvurum sırasından neden benden check-up yaptırmam talebinde bulunuldu?

Satın alınan ürüne bağlı olarak, belirlenen limitlerin üzerinde teminat tutarı değişikliği talep edildiğinde riskin değerlendirilmesi için check-up talebinde bulunulmaktadır.

5. Yurtdışında olduğum süre içerisinde de poliçemin kapsamı dahilinde miyim?

Tüm dünyada geçerlidir.

6. Poliçemdeki değişikliklerle ilgili taleplerimi size nasıl iletebilirim?

Poliçenizle ilgili her türlü değişiklik talepleriniz için (Prim Değişikliği, Ödeme Planı Değişikliği, Ad, Soyad, Menfaattar, İletişim, Kredi Kartı Değişiklikleri, Teminat Değişikliği vb.) tıklayınız.

Talep ettiğiniz değişikliklere ait formlarınızı yazılı ve imzalı formun doldurularak poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek ya da mim@sencard.com.tr adresine yönlendirme yaparak konuyu takip edebilirsiniz.

7. Tazminat ödemelerim hangi para biriminde ödenir?

“Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi” hakkındaki 23.10.2012 tarihli ve 85 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinin 4.maddesine istinaden, ödemenin yapılacağı tarihli T.C. Merkez Bankası A.Ş. efektif satış kuru üzerinden hesaplanıp TL karşılığı yapılmaktadır.’’ 

8. Poliçe devri yaptırma hakkım var mı?

Evet hakkınız var, ancak bu hak sadece Acıbadem Gelecek/Çağdaş Yatırım Güvencesi ve Akasya Gelecek ürünlerimiz için geçerlidir.

9. Poliçemin prim ödemelerine ara verebilir miyim?

Poliçenin prim ödemelerinin ara verilmesi işlemine tenzil denilmektedir. Poliçenin tenzil hakkını kazanabilmesi için özel şartlarda aksi belirtilmediği sürece ürüne göre 1 yıllık ve/veya 3 yıllık süreyi ve primi tamamlamış olması gerekiyor. Tenzil olan poliçenin Vefat/Maluliyet gibi risk teminatları tenzil dönemi boyunca ortadan kalkıyor, ancak poliçe matematik karşılık tutarı yatırım gelirleriyle büyümeye devam ediyor.

10. Poliçem süresince biriken paramdan borç alabilir miyim?

1 yıllık süre için belirli bir faiz karşılığında, stopaja tabi poliçelerde birikim tutarının (Matematik Karşılık) maksimum %80’i diğerlerinde ise maksimum %95’i kadar borç alma işlemine ikraz denilmektedir. Poliçenin ikraz hakkını kazanabilmesi için, özel şartlarda aksi belirtilmediği sürece, ürüne göre 1 yıllık ve/veya 3 yıllık süreyi ve primi tamamlamış olması şartı aranmaktadır. İkraz talebi sigorta ettiren tarafından ve imzalı olarak yapılmalıdır. İkraz ödemesinden 1 yıl sonra ikraz borcunun tamamının veya yeni yıl faiz tutarının ödenmesi gerekmektedir.

11. Poliçemi iptal ettirebilir miyim?

Yıllık vefat poliçelerinde ilk priminizi ödedikten sonra 1 ay içinde yapılan yazılı iptal başvurularınızda alınan primin tamamını iade edilmektedir. 1 aydan sonraki taleplerde ise; sigortalı kalınan süreye ilişkin prim gün esaslı hesaplandıktan sonra, Sigorta Şirketi’nin hak ettiği prim düşülerek, geri kalan iptal dönemine ilişkin prim Sigorta Ettiren’e iade edilmektedir.

Uzun süreli Vefat poliçelerinde ilk priminizi ödedikten sonra 1 ay içinde yapılan yazılı iptal başvurularınızda alınan primin tamamını iade edilmektedir. 1 aydan sonraki taleplerde ise; sigortalı kalınan süreye ilişkin aktüeryal matematik karşılık gün esaslı hesaplandıktan sonra, Sigorta Şirketi’nin hak ettiği prim düşülerek, geri kalan iptal dönemine ilişkin prim Sigorta Ettiren’e iade edilmektedir.

Birikimli Hayat poliçelerinde, ilk prim tahsilat tarihinin üzerinden 1 ay içinde yapılan yazılı iptal başvurularında alınan primin tamamını iade etmektedir. 1 aydan sonraki taleplerde; poliçe düzenlenme tarihi 05.11.2007 ve öncesi ise prim iadesi yapılamamaktadır. 05.11.2007 tarihinden sonra düzenlenen poliçelerde İştira süresi dolmadan poliçenin iptal edilmesi durumunda toplam birikimden ürüne göre %3 ve/veya %5 oranında iptal iştira kesinti yapılıp, ilgili vergiler düşüldükten sonra kalan tutar Sigorta Ettiren’e iade edilecektir. İştira hak kazanılan poliçelerde ise, Poliçe Özel Şartlarına bağlı olarak kesintiler yapıldıktan sonra ödeme gerçekleştirilmektedir.

Talep ettiğiniz değişikliklere ait formlarınızı yazılı ve imzalı formun doldurularak poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek ya da mim@sencard.com.tr adresine yönlendirme yaparak konuyu takip edebilirsiniz.

12. Hangi poliçeyi almalıyım? Neden birkaç tane hayat sigortası yaptırmalıyım?

Hayat sigortaları uzun süreli yatırım araçları olduğundan doğru tercih çok önemlidir. Beklenmedik bir kaza geçirirseniz hem sizin hem de ailenizin geçimini nasıl sağlayacaksınız? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar doğru ürünü seçmenizde yol gösterecektir.

Değişen koşullar ve ihtiyaçlar sebebiyle yeni bir hayat sigortasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Evlendiyseniz aileniz ve çocuğunuz için yeni teminatlara ihtiyacınız olacaktır. Çocuğunuzun eğitimi için hemen yüklü miktarda para biriktiremeyebilirsiniz, yapacağınız hayat sigortanızla alacağınız teminatlar sayesinde sizin yokluğunuzda bile çocuğunuz eğitimine geride kalanlar hayatına en azından maddi sıkıntılar çekmeden devam edebilir. Emeklilik planlarınız değişebilir. Yeni bir ev satın almış ve kredi borcu ödemeniz gerekebilir. Yeni yatırım planlarınız ve yükümlülüklerinize göre yeni teminatlar ile yanınızdayız.

13. Vergi avantajım var mı?

Yürürlükteki düzenlemelere göre ödenen primler belirli limitler dahilinde vergi matrahından düşülebilmektedir. Bu sayede aylık primlerin kişiye maliyeti % 15-40 oranında azalmaktadır.

Şöyle ki,

a) Ücretli çalışan iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait hayat sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin toplamını, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretinizin %5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebileceksiniz.

b) Yıllık beyanname veriyor iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait hayat sigorta primlerini gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan ettiğiniz gelirin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından indirebileceksiniz.

14. Hayat sigortamın yatırımları ne derece güvencededir?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 17. maddesine istinaden, her bir poliçe için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanan matematik karşılıklar, Hazine Müsteşarlığının kabul ettiği bankalarda bloke edilirler. Bu kıymetler, Müsteşarlığın izni olmadıkça hiç bir şekilde kullanılamazlar.

15. Hayat sigortaları genel şartları'na nasıl ulaşabilirim?

Hayat Sigortaları Genel Şartları’na ulaşmak için tıklayınız.

16. Vade gelimi işlemi hakkında bilgi alabilir miyim?

Poliçe süresi sona eren Sigortalının sistemde bulunan posta adresine gönderilen mektup ve ibraname ile şirketimize gönderilmesi gereken evraklar (Nüfus Cüzdan fotokopinizi, fatura (elektrik, su, doğalgaz ve/ veya sabit telefon faturası (son 3 aya ait) ya da ikametgah belgenizi ve/veya e-devlet üzerinden alınan yerleşim yeri belgesi (son 1 aya ait) ve ıslak imzalı ibraname) belirtilmektedir.

Bu evrakların şirketimize intikalini takip eden 3 işgünü içerisinde süre sonu birikim tutarı ibranamede belirtilen vadesiz Türk Lirası IBAN numaranıza ödenmektedir.

17. Hayat sigortamın vefat/maluliyet teminat tutarlarını değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Akasya Gelecek sigortası poliçenizin vefat ve maluliyet teminatı tutarlarını değiştirmek için tıklayınız.

Talep ettiğiniz değişikliklere ait formlarınızı yazılı ve imzalı formun doldurularak poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek ya da mim@sencard.com.tr adresine yönlendirme yaparak konuyu takip edebilirsiniz.

18. Tenzil işlemi hakkında bilgi alabilir miyim?

Poliçenizi tenzil durumuna almak veya poliçenizin tekrar yürürlüğe alınıp prim ödemelerinin devam ettirilmesi talebi için tıklayınız.

Talep ettiğiniz değişikliklere ait formlarınızı yazılı ve imzalı formun doldurularak poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek ya da mim@sencard.com.tr adresine yönlendirme yaparak konuyu takip edebilirsiniz.

19. İkraz işlemi hakkında bilgi alabilir miyim?

İkraz, 1 yıllık süre için belirli bir faiz karşılığında, stopaja tabi poliçelerde birikim tutarının (Matematik Karşılık) maksimum %80’i diğerlerinde ise maksimum %95’i kadar borç alma işlemine ikraz denilmektedir. Poliçenin ikraz hakkını kazanabilmesi için Ekin Birikim ürününde 1, bu ürün dışındaki ürünlerde ise 3 yıllık süreyi ve primi tamamlamış olması şartı aranmaktadır. (EK-8)

Ayrıca kullanım oranı üzerinden para cinsi TL olan poliçelerde %15, USD ve EUR poliçelerde %5 faiz kesintisi ve faiz kesintisi üzerinden %5 gider vergisi kesintisi yapılmaktadır. Faiz ve vergi kesintisi kullanım tutarından peşin olarak düşüldükten sonra kalan tutar ödenmektedir.

İkraz hakkı kazanılmış ise, Sigorta Ettiren’in adresine gönderilen ikraz senedinin ıslak imzalı olarak kimlik fotokopisi ile birlikte şirketimize gönderilmesini takiben en geç 3 işgünü içerisinde belirtilen vadesiz Türk lirası ıban hesabına ikraz ödemesi yapılmaktadır.

İkraz ödemesini takip eden yılsonunda ikraz borcunun tamamının veya faiz tutarının ödenmesi gerekmektedir.

İkraz talebinde bulunmak veya ikraz borcunuzu ya da ikraz faiz tutarını ödemek için tıklayınız.

Talep ettiğiniz değişikliklere ait formlarınızı yazılı ve imzalı formun doldurularak poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek ya da mim@sencard.com.tr adresine yönlendirme yaparak konuyu takip edebilirsiniz.

20. Hayat poliçelerinde sigorta ettiren değişikliği durumunda ne yapmalıyım?

Sigorta ettiren prim ödemekle yükümlü olan kişidir. Mevcut sigorta ettirenin ve yeni sigorta ettiren olacak kişinin formu için tıklayınız. Doldurulmuş olan form ile birlikte, "5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve buna bağlı olarak yayımlanmış tedbirler yönetmeliği ile yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde kimlik tespiti ve adres teyidinin yapılabilmesi için yeni sigorta ettirene ait Nüfus Cüzdan fotokopinizi, fatura (elektrik, su, doğalgaz ve/ veya sabit telefon faturası (son 3 aya ait) ya da ikametgah belgenizi ve/veya e-devlet üzerinden alınan yerleşim yeri belgesi (son 1 aya ait) ıslak imzalı belgeleri poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek ya da mim@sencard.com.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz. (EK-9)

21. Hayat sigortalarında iştira veya vade gelimi tutarları kime ödenmektedir?

Sigorta Ettiren imzalı dilekçe ile poliçesini sonlandırma talebinde bulunmuşsa, iştira işlemi gerçekleştirilerek sonlandırma yapılmaktadır. Dilekçe tarihiyle ödenecek tutar hesaplanarak Sigorta Ettiren’e posta veya e-mail olarak aşağıdaki belgeler iletilmektedir. Islak imzalı belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesi ardından 3 iş günü içerisinde tazminat tutarı Sigorta Ettiren Vadesiz TL ıbanına ödenmektedir.

Poliçe süresi sonlanmasıyla (Vade gelimi ) biriken tazminat tutarı hesaplanarak Sigortalı’ya ödenecek tutara ilişkin belgeler posta veya e-mail iletilmektedir. Islak imzalı belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesi ardından 3 iş günü içerisinde tazminat tutarı Sigortalı’nın Vadesiz TL ıbanına ödenmektedir.

Sigortalı’nın hayatta olmaması halinde; Sigorta ettirene ya da onun göstereceği bir lehdara, hiç kimse belirtilmemiş ise kanuni varislerine ödeme yapılır.

 • Nüfus Cüzdan fotokopinizi,  fatura  (elektrik, su, doğalgaz ve/ veya sabit telefon faturası son 3 aya ait) ya da ikametgah belgenizi ve/veya e-devlet üzerinden alınan yerleşim yer belgesi (son 1 aya ait).
 • Islak imzalı İbraname (2 nüsha)

1. Poliçemin geçerlilik süresi nedir? Poliçe teminatlarım ne zaman başlar?

Poliçe Sertifikanız üzerinde yazan başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süredir. Sigorta başlangıç günü öğle 12:00’de başlar ve bitiş günü öğle 12:00’de sona erer.

Sigortaya ait ilk prim tahsilatının ardından poliçe teminatlarınız aktif olur.

2. Sahip olduğum risk sigortası poliçemin teminatlarını değiştirebilir miyim?

Devam etmekte olan poliçenizin teminatlarında herhangi bir değişiklik talebinde bulunduğunuz zaman, yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirmeler sonucunda uygun görülen durumlarda söz konusu değişiklik yapılabilir.

Poliçenizle ilgili her türlü değişiklik talepleriniz için yazılı ve imzalı formun doldurup poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek ya da mim@sencard.com.tr adresine yönlendirme yaparak konuyu takip edebilirsiniz.

3. Sahip olduğum risk sigortası poliçemin tazminat ödemeleri ne şekilde ve kime yapılır?

Sigorta sözleşmesine konu olan riskin gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemenizin yapılabilmesi için aşağıda talep edilen evrakların şirketimize ulaştırılması gerekmektedir. İletilen belgeler ışığında tazminat değerlendirmesi yapıldıktan sonra yazılı ve e-mail ortamında bilgilendirilme yapılmaktadır. Onaylanan tazminat ödemesi sigortalının vefatı durumunda varsa lehdara yoksa kanuni varislere yapılmaktadır. Tazminat ödemeleri için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir,

Sigortalı’nın Kaza Sonucu veya Toplu Taşıt Araçlarında Kazaen Vefatı Durumunda Tazminat Değerlendirmesi İçin Gerekli Belgeler:

 • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Vefat sebebini gösteren doktor raporu (onaylı ve vefat nedenin yazılı olduğu) veya gömme izin kağıdı veya mernis ölüm tutanağı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı,
 • SİGORTA ŞİRKET’i gerek gördüğü takdirde Kanuni varislerinden başka evraklar da talep edebilir.
 • Ölüm sebebi, ölüm raporu ve kazanın ispatına yarayacak rapor (olay yeri tespit tutanağı, ölü muayene ve otopsi raporu, Cumhuriyet Savcılığı Raporu, mahkeme raporu gibi )
 • Kaza zaptı aslı veya onaylı sureti.
 • Veraset İlamında belirlenen varisler, herhangi kişi ve/veya kuruma vekalet vermiş ise, Vekaletnamenin içeriğinde aşağıda belirtilen maddenin bulunması gerekmektedir.

Vekaletnamede sigorta şirketleri ile işlemleri takip etme ve sigortacının ödeyeceği paraların tahsiline dair yetki verildiğine dair sigorta işlemleri ile ilgili somut yetki devri belirtilmelidir.

Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Durumunda Tazminat Talebinde Bulunmak İçin Gerekli Belgeler:

 • Kaza bildirimi ve iletişim adresi,
 • Kaza zaptı aslı veya onaylı sureti,
 • Alkol raporu,
 • Maluliyetin sebebini, durum ve derecesini belirten tıbbi raporlar, (Devlet /SGK hastanesinden alınmış
 • Sigortalı, herhangi kişi ve/veya kuruma vekalet vermiş ise, Vekaletnamenin içeriğinde aşağıda belirtilen maddenin bulunması gerekmektedir.

Vekaletnamede sigorta şirketleri ile işlemleri takip etme ve sigortacının ödeyeceği paraların tahsiline dair yetki verildiğine dair sigorta işlemleri ile ilgili somut yetki devri belirtilmelidir.

Sigortalı’nın Bir Kaza Sonucunda Tedavisini Gerektiren Durumlarda Tazminat Ödemesi:

Tedavinin Sigortacı’nın Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları’nda yapılması halinde doğrudan ödeme hizmetinden yararlanılabilir. Her türlü adli olayda adli birimlerin oluşturdukları belgelerin (alkol raporu, olay yeri tespit tutanağı, adli tıp raporu, vb.) tazminat talebi ile birlikte Sigortacı’ya ulaştırılması gereklidir. Anlaşmasız Sağlık Kuruluşları'ndan hizmet alınması halinde ise, ödeme Sigortalı tarafından yapıldıktan sonra;

 • Ödeme belgelerinin,
 • Doktorun yazacağı ayrıntılı raporun,
 • Kuruluşun verdiği detaylı fatura aslının,
 • Yapılmış tahliller varsa sonuçlarının

4. Poliçem ile ilgili nasıl bilgi alabilirim?

Poliçeniz kitinde vermiş olduğumuz Özel ve Genel Şartlardan konuyla ilgili en doğru şekilde faydalanabilirsiniz.

Hafta içi her gün 08:30-17:30 saatleri arasında SENCard Hizmet Merkezi'ni 7/24 444 9 555 numaralı telefondan arayarak veya mim@sencard.com.tr adresine elektronik posta göndererek ya da  www.bupaacibadem.com.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ile kayıt yaptırarak poliçeniz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

5. Yurtdışında olduğum süre içinde de poliçemin kapsamı geçerli midir?

Tüm dünyada geçerlidir.

6. Poliçemdeki değişikliklerle ilgili taleplerimi nasıl iletebilirim?

Poliçenizle ilgili her türlü değişiklik talepleriniz için yazılı ve imzalı formun doldurup poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek ya da mim@sencard.com.tr adresine yönlendirme yaparak konuyu takip edebilirsiniz.

Değişiklik formlarına ulaşmak için tıklayınız.

7. Ferdi kaza sigortaları genel şartları'na nasıl ulaşabilirim?

Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları’na ulaşmak için tıklayınız.

8. Tazminat ödemelerimi hangi para biriminde yapabilirim?

Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi” hakkındaki 23.10.2012 tarihli ve 85 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinin 4.maddesine istinaden, ödemenin yapılacağı tarihli T.C. Merkez Bankası A.Ş. efektif satış kuru üzerinden hesaplanıp TL karşılığı yapılmaktadır.

9. Risk sigortası poliçemi iptal ettirmem durumunda ödediğim primin tarafıma iadesine yönelik bilgi alabilir miyim?

Poliçenizin, ilk priminizi ödedikten sonra 1 ay içinde yapılan yazılı iptal başvurularınızda alınan primin tamamını iade edilmektedir. 1 aydan sonraki taleplerde ise; sigortalı kalınan süreye ilişkin prim gün esaslı hesaplandıktan sonra, Sigorta Şirketi’nin hak ettiği prim düşülerek, geri kalan iptal dönemine ilişkin prim Sigorta Ettiren’e iade edilmektedir. İptal talebi halinde, yazılı ve imzalı dilekçe doldurup poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek ya da mim@sencard.com.tr adresine yönlendirme yaparak konuyu takip edebilirsiniz.


Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Cookiesleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x