Yabancılar için Sağlık Sigortası

Yabancılar için Sağlık Sigortası

Yabancılar için Sağlık Sigortası Nedir?


Türkiye’de oturma izni veya ikamet tezkeresi almak için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken özel sağlık sigortaları 06 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren 9/2014 sayılı “İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge" kapsamında tanımlanmış ve yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Yabancılar için Sunulan Teminatlar Nedir?

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, elden ödemeli sağlık kurumlarında ise yıllık 50.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 5.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.BİLGİ ALMAK İSTİYORUM* Ürün genel ve özel şartlarını görmek için tıklayın.

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla; sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Murat Bey çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 250 TL prim ödemesi gereken sağlık sigortası bulunmaktadır.

Bu durumda Murat Bey’in elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 87,50 TL ve yıllık 1.050 TL kadar olacaktır

  
Aylık Brüt Ücret 10.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Aylık Sağlık Sigortası Primi 250 TL
SGK Çalışan Payı (%14) = 10.000 x 14% 1.400 ₺
İşsizlik Çalışan Payı (%1) = 10.000 x 1% 1.000 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortalı) = 10.000 - 1.400 - 1.000 - 250 7.350 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortasız) = 10.000 - 1.400 - 1.000 7.600 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortalı) = 7.350 x 35% 2.572,50 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortasız) = 7.600 x 35% 2.660,00 ₺
Aylık Vergi Kazancı* = 2.660,00 - 2.572,50 87,50 ₺
Yıllık Vergi Kazancı* = 87,50 x 12 1.050,00 ₺

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.


Anlaşmalı Sağlık Kurumları

Anlaşmalı Sağlık Kurumu’nda yapılacak sağlık giderleri için, teminat tablosunda belirtilen limit, katılım payı ve muafiyet doğrultusunda, Anlaşmalı Sağlık Kurumu’na Sigortacı tarafından ödeme yapılacağına dair provizyon verilir. Sigortalı tarafından sadece, varsa katılım payı veya muafiyet tutarı ödenir.


Anlaşmasız Sağlık Kurumları

Anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarına başvurulması durumunda ya da, anlaşmalı kurum olsa bile öncelikle sigortalının ödediği sağlık giderlerinin sigortalıya geri ödenebilmesi için aşağıdaki evrakların Sigorta Şirketine gönderilmesi gerekmektedir.

  • Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu (ilgili bölümlerinin Sigortalı, doktor veya tedavi görülen sağlık kurumu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.),
  • Tüm sağlık giderlerinin fatura asılları ve (işlem bazlı) ayrıntılı fatura dökümleri,
  • Ameliyat raporu ve/veya epikriz raporu,
  • Rahatsızlığın teşhisine ilişkin tetkiklerin sonuçları,
  • Sinüzit ameliyatlarından önce Sigortalı’ya ait paranazal sinüs tomografisinin aslı,
  • Her türlü adli olayda (trafik kazası dahil) adli birimlerin oluşturdukları belgeler (alkol raporu, olay yeri tespit tutanağı, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı vb.),
  • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş rahatsızlıklarına ait tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, trafik kazası tespit tutanağı ve dişlerin hasar gördüğüne dair doktor raporu ile olay tarihinde çekilmiş diş grafilerinin, fatura ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
  • İlaç giderlerinde, reçetenin aslı, ilaç kupürleri ya da ilaç takip sistemi çıktısı ve eczaneden alınan kasa fişi veya fatura,
  • Fizik tedavi giderlerinde, varsa tedavi gerekliliğini gösteren görüntüleme sonuçları (MR, tomografi, ultrason vb.) ve ayrıntılı doktor raporu (fizik tedavinin kaç seans gerekli olduğu, bir seansta yapılması gerekli tedavinin ayrıntılı dökümü),
  • Her türlü adli olayda (trafik kazası dahil) adli birimlerin oluşturdukları belgeler (alkol raporu, olay yeri tespit tutanağı, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı vb.),

gönderilmesi gerekmektedir.


İlginizi Çekebilir

Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında işlem farkı ödetmeyen sigorta

DETAYLI İNCELE
Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Risk taşıyan hastalıklara karşı önleminizi alın

DETAYLI İNCELE
Hamilelere Özel Doğum Sigortası

Hamilelere Özel Doğum Sigortası

Hamilelik dönemi boyunca alınabilecek ‘Sigorta’ ile tanışın!

DETAYLI İNCELE

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Çerezleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x
senCard Market Logo