Hamilelere Özel Doğum Sigortası

Hamilelere Özel Doğum Sigortası

Bupa Acıbadem Sigorta’dan Hamilelere Özel Doğum Sigortası

 

Hamilelik dönemi boyunca alabileceğiniz ve artık güvenceniz için endişe etmeyeceğiniz ‘Doğum Sigortası’ ile tanışın!

Neden Hamilelere Özel Doğum Sigortası?

 

Hamileyseniz ve doğum için özel sağlık sigortanız yok ise artık endişelenmenize gerek yok! Hamileliğinizin kaçıncı ayında olursanız olun, ‘Hamilelere Özel Doğum Sigortası’ ile, doğumunuzu ve bebeğinizi güvence altına alabilirsiniz.

18-45 yaş aralığında ve hamileyseniz bu ürün ile seçtiğiniz teminatlar dahilinde; hamilelik ve doğum giderleri ile yeni doğan bebek tetkiklerini Bupa Acıbadem Sigorta güvencesiyle teminat altına alabilirsiniz.

Üstelik ihtiyacınıza göre, farklılaşan rutin kontrol ve tetkik teminat limitlerini seçebilirsiniz.

Güvencenizde bir başka esnekliği de sahipsiniz!

İsterseniz, "Doğum","Hamilelik Rutin Kontrol","Yeni Doğan" teminatlarının hepsini aynı anda alabilir, isterseniz ayrı ayrı poliçe olarak farklı zamanlarda alabilirsiniz.

Hamilelere Özel Doğum Sigortası Nerelerde Geçerli?

Bupa Acıbadem Sigorta’nın, bu ürün özelinde Doğum, Hamilelik Rutin Kontrol ve Yeni Doğan teminatları için özel olarak anlaşma yaptığı Acıbadem Sağlık Grubu kurumlarında geçerlidir.

Poliçe ile birlikte verilecek olan acil teminatı ise A1 Network kapsamında yer alan tüm kurumlarda geçerlidir.

Hamilelere Özel Doğum Sigortası İle Sunulan Teminatlar Nelerdir?

Doğum Teminatı

Normal doğum veya sezaryen işlemlerine ait doktor ve hastane giderleri bu teminat kapsamında, poliçede belirtilmiş olan teminat limitleri doğrultusunda karşılanmaktadır.

Belirlenmiş ve zamanında olan normal gebelik sürecinin doğum olayı ile sonlandırılması dışında, belirlenen zamandan önce hamileliğin sonlandırılması işlemi de bu teminat kapsamındadır.

Detaylı bilgi için özel şartlar dokümanını inceleyebilirsiniz.

Hamilelik Rutin Kontrol Teminatı

Hamileliği ilgilendiren rutin kontrol muayeneleri ve rutin tetkikler, “hamilelik rutin kontrol teminatı” kapsamında, teminat tablosunda belirtilen oran ve limitler dahilinde ödenmektedir.

Bu teminat, sadece teminat tablosunda belirtilmiş sağlık kurumlarında geçerlidir. Doğumun, bu kurumlar dışında bir kurumda ya da yurtdışında gerçekleşmesi halinde, oluşan giderler için herhangi bir ödeme yapılamayacaktır.

Yeni Doğan Bebek Teminatı

Bu teminat;

 • Tek bebek için geçerlidir.

Teminat kapsamında, annenin yeni doğan bebeğinin hastaneden çıkmadan önce yapılan ve aşağıda detayı belirtilen tetkik ve testleri, teminat tablosunda belirtilen oran, limit ve katılım payı dahilinde ödenmektedir.

 • Yeni doğan bebek muayenesi
 • Yeni doğan bebek kan grubu belirleme
 • Direkt Coombs,
 • Neonatal TSH
 • Metabolik tarama testi
 • Bilurubin
 • Otoakustik emisyon (İşitme testi)
 • Hepatit B aşısı

Yatarak Tedavi Teminatı (Acil) Grubu

 

Hamilelere Özel Doğum Sigortası Ek Avantajları Nelerdir?

 • Hamilelere özel poliçeniz ile senCard Üyelik Programı’nın bir üyesi olarak ve teminatınız kapsamında yer almayan sağlık giderleriniz için de, anlaşmalı olduğumuz tüm kurumlarda, senCard özel indirimlerinden faydalanırsınız.
 • senCard Avantajlar Dünyası imkanlarından faydalanabilirsiniz.
 • Hamilelik ve doğum dışındaki acil durumlarda poliçede belirtilen limit dahilinde acil durum teminatından yararlanabilirsiniz.
 • İhtiyacınız olan her an, her yerden 7/24 Video Hekimlik hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilir, danışmak istediğiniz sağlık sorularınızı uzman hekimlerle görüşebilirsiniz.
 • Vergi avantajından faydalanabilirsiniz.

 

* Ürün genel ve özel şartlarını görmek için tıklayın.

Anlaşmalı Sağlık Kurumları

Anlaşmalı Sağlık Kurumu’nda yapılacak sağlık giderleri için, teminat tablosunda belirtilen limit doğrultusunda, Anlaşmalı Sağlık Kurumu’na Sigortacı tarafından ödeme yapılacağına dair provizyon verilir. Sigortalı tarafından sadece, varsa kapsam dışı tutar ödenir.

Anlaşmasız Sağlık Kurumları

Doğum, rutin kontrol ve yenidoğan bebek teminatları anlaşmasız kurumlarda kapsam dışıdır. Anlaşmasız kurumlarda gerçekleşen hamilelik rutin kontrol, doğum veya yenidoğan bebek teminatları işlemlerine yönelik bir fatura iletilmesi halinde, kapsam dışı değerlendirelecektir.

Sadece, özel şartlarda tanımlanmış olan acil durumlarda “Anlaşmasız Kurum” kullanılması halinde, özel şartlar ve teminat limitleri dikkate alınarak tazminat ödemesi yapılabilir.

Sigortalıların, sağlık giderlerinin ödenebilmesi için, aşağıda belirtilen belgeleri sigorta şirketine ulaştırması gerekmektedir:

 • Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu (ilgili bölümlerinin Sigortalı, doktor veya tedavi görülen sağlık kuruluşu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.),
 • Fatura ve (işlem bazlı) ayrıntılı fatura dökümleri,
 • Ameliyat raporu, ve/veya epikriz raporu,
 • Teşhise ilişkin tetkiklerin sonuçları,
 • Her türlü adli olaylarda (trafik kazası dahil) adli birimlerin oluşturdukları belgeler (alkol raporu, olay yeri tespit tutanağı, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı vb.). 

Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için, gerekli görülmesi durumunda ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

 

Hastalık / Sağlık Sigortası:

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla;

Sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Ayşe Hanım çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 500 TL prim ödemesi gereken sağlık sigortası bulunmaktadır. 

Bu durumda Ayşe Hanım’ın elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 175 TL ve yıllık 2100 TL kadar olacaktır.

 

 
Aylık Brüt Ücret 10.000 ₺
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 ₺
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Aylık Sağlık Sigortası Primi 500 ₺
SGK Çalışan Payı (%14) = 10.000 x 14% 1.400 ₺
İşsizlik Çalışan Payı (%1) = 10.000 x  1% 1.000 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortalı) = 10.000 - 1.400 - 1.000 - 500 7.100 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortasız) = 10.000 - 1.400 - 1.000 7.600 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortalı) = 7.100 x 35% 2.485,00 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortasız) = 7.600 x 35% 2.660,00 ₺
Aylık Vergi Kazancı* = 2.660,00 - 2.485,00 175,00 ₺
Yıllık Vergi Kazancı* = 175,00 x 12 2.100,00 ₺

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.


Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Çerezleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x
senCard Market Logo