Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Bupa Acıbadem Sigorta’dan Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Genel Sağlık Sigortası kapsamında alınan hizmetler için, anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında herhangi bir işlem farkı ödemeden, geniş medikal hizmet ağı üzerinden, senCard'lı olma ayrıcalığı ile hizmet alırsınız.

Neden Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası?

  • Sağlığınızla ilgili ihtiyaçlarınızda anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından hizmet alıyorsanız,
  • Bütçenize uygun ödemeler ile özel sağlık sigortası sahibi olmak istiyorsanız,
  • Sizin ve sevdiklerinizin ihtiyaç anında yüksek standartlarda sağlık hizmeti alabilmesini mümkün kılmak istiyorsanız,
  • Poliçenizi, sağlık sigortacılığında uzman bir sigorta şirketinden yaptırmayı tercih ediyorsanız,

Bupa Acıbadem Sigorta’dan “Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” sahibi olmanın şimdi tam zamanı...

Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nerelerde geçerli?

Bupa Acıbadem Sigortanın, bu ürün için özel olarak anlaşma yaptığı ve ihtiyacınıza göre sizin belirleyeceğiniz Bireysel T1 ya da Bireysel T2 Medikal Hizmet Ağında geçerlidir.

Bireysel T1: Hizmet verilen tüm branşlarda SGK ile de anlaşmalı özel sağlık kurumlarının yer aldığı geniş medikal hizmet ağıdır.

Bireysel T2: Kişiye Özel Sağlık Sigortası ürünümüzde T2'ye özel anlaşma yapılan, tüm branşlarda SGK ile de anlaşmalı özel sağlık kurumlarının yer aldığı medikal hizmet ağıdır. Bireysel T2 'de geçerli poliçesi olan sigortalılarımız, poliçe limitleri dahilinde teminat tablosunda belirtilen katılım payı ile Bireysel T1'de yer alan özel sağlık kurumlarından da yararlanabilirler.

Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sunulan teminatlar nelerdir?

Bu ürün ile Yatarak tedavi, ve teminat tablosunda belirtilen limit dahilinde; Ayakta Tedavi teminatına sahip olabilirsiniz. İhtiyacınıza göre, 10 adet veya 4 adet Ayakta Tedavi kullanım limitlerinden birini seçebilirsiniz. Üstelik dilerseniz, sadece Ayakta Tedavi teminatına da sahip olabilirsiniz.

Ek olarak 1 yıl bekleme süresi ile “Doğum ve rutin kontrol teminatı” ekleterek sağlık güvencenizi ihtiyacınıza göre tamamlayabilirsiniz.*

*Doğum ve rutin kontrol teminatı, 4 adet limitli planlarda ve sadece ayakta tedavi teminatlı planlarda geçerli değildir.

Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ek Avantajlar sunuyor mu?

  • Kişiye Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçeniz ile senCard Üyelik Programı’nın bir üyesi olacak ve teminatınız kapsamında yer almayan sağlık giderleriniz için de, anlaşmalı olduğumuz tüm kurumlarda, senCard özel indirimlerinden faydalanırsınız.
  • Yatarak tedavi teminatınız kapsamında yer alan ameliyat, hastane tedavi, suni uzuv, günübirlik tedavi ve tıbbi malzeme gibi sağlık giderleriniz, anlaşmasız bir kurumdan hizmet almanız halinde bile, teminat tablosundaki limitler ile sınırlı olmak kaydıyla ödenir.
  • 18 yaş altı çocuklar ebeveyni olmaksızın tek başına, Sigorta Ettiren’in 18 yaş ve üzerinde olması şartıyla sigortalanabilirler.BİLGİ ALMAK İSTİYORUM

HEMEN SATIN AL

* Ürün genel ve özel şartlarını görmek için tıklayın.

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla;

Sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Murat Bey çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 250 TL prim ödemesi gereken sağlık sigortası bulunmaktadır.

Bu durumda Murat Bey’in elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 87,50 TL ve yıllık 1.050 TL kadar olacaktır

  
Sağlık Sigortası Yok Sağlık Sigortası Var
Aylık Brüt Ücret 10.000 TL 10.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 TL 1.500 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret Yıllık brüt asgari ücret
Aylık Sağlık Sigortası Primi - 250 TL
SGK Çalışan Payı (%14) 10.000 X %14 = 1.400 TL 10.000 X %14 = 1.400 TL
İşsizlik Çalışan Payı (%1) 10.000 X %1 = 100 TL 10.000 X %1 = 100 TL
Gelir Vergisi Matrahı 8.500 TL 8.250 TL
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* 2.975 TL 2.887,5 TL
Aylık Vergi Kazancı - 87,50 TL
Yıllık Vergi Kazancı - 87,50 X 12 ay = 1.050 TL

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.


Anlaşmalı Sağlık Kurumları

Anlaşmalı Özel Sağlık Kurumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından anlaşmalı olarak kabul edilen kadrolu doktorlar tarafından gerçekleştirilen ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olan sağlık giderlerine ait SGK fark tutarı için, teminat tablosu doğrultusunda Anlaşmalı Sağlık Kurumuna Sigortacı tarafından ödeme yapılacağına dair provizyon verilir. Sigortalı tarafından sadece, SGK katkı payı ve varsa kapsam dışı tutar ödenir.


Anlaşmasız Sağlık Kurumları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından anlaşmalı olarak kabul edilen ancak, Sigortacı ile anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarına başvurulması durumunda sigortalının ödediği sağlık giderlerine yönelik gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların Sigorta Şirketine gönderilmesi gerekmektedir.

  • Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu (ilgili bölümlerinin Sigortalı, doktor veya tedavi görülen sağlık kurumu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.),
  • GSS kapsamında yapılan tazminat ödemesine ait SGK tarafından onaylanan tutarı gösteren belge ve ayrıntılı işlem dökümü (tıbbi malzeme faturaları için zorunlu değildir.),
  • Tüm sağlık giderlerinin fatura asılları ve (işlem bazlı) ayrıntılı fatura dökümleri,
  • Yatarak tedavilerde ameliyat raporu ve/veya epikriz raporu,
  • Rahatsızlığın teşhisine ilişkin tetkiklerin sonuçları,
  • Sinüzit ameliyatlarından önce Sigortalıya ait paranazal sinüs tomografisinin aslı,
  • Her türlü adli olayda (trafik kazası dahil) adli birimlerin oluşturdukları belgeler (alkol raporu, olay yeri tespit tutanağı, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı vb.).


Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Çerezleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x
senCard Market Logo