Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta Tedavi Teminatı

Neden Ayakta Tedavi Teminatı?

Ayakta tedavi teminatı içeren bir sağlık poliçeniz olduğunda, en ufak bir rahatsızlık durumunda karşı karşıya kalacağınız sağlık giderlerini düşünmenize gerek kalmadan, rahatlıkla doktora gidebilir, doktorunuzun teşhis ve tedavi yönlendirmeleri için aşağıda yer alan tüm teminatlardan faydalanabilirsiniz.

Doktor Muayene Doktor Muayene Fizik Tedavi Fizik Tedavi
Modern Teşhis Modern Teşhis Yardımcı Tıbbi Malzeme Yardımcı Tıbbi Malzeme
laboratuvar Laboratuvar İlaçlar İlaçlar

Poliçe priminizi düşürmek için

Ayakta tedavi teminatını “muafiyet”, “limit”, “katılım payı” ve “katılım tutarı” seçenekleri belirleyebilir ve daha düşük primler ile poliçenize sahip olabilirsiniz.Limit nedir? Seçenekleri nelerdir?

Sağlık giderlerinizin yıllık belirli bir tutara kadar olan kısmını özel sağlık sigortanız kapsamında sigorta şirketiniz öderken, üzerinde kalan kısmın tarafınızca karşılandığı bir teminat seçeneğidir.

limitler

 • Limitsiz

 • 3.500 TL

 • 4.300 TL

 • 5.200 TL

 • 6.900 TL

 • 8.600 TL

 • 12.100 TL

 • 17.300 TL

 • 23.000 TL

 • 30.000 TL

Örnek :

Ortalama bir kişinin ayakta tedavi harcama tutarı 3.000 TL - 4.000 TL aralığındadır. 4.300 TL limitli bir ürün seçtiğinizde, bu tutara kadar tüm sağlık giderleriniz sigorta şirketi tarafından, aşan kısmı ise sizin tarafınızdan karşılanır.

Muafiyet seçenekleri nelerdir?

muafiyetler

Örnek:

1.500 TL muafiyetli ayakta tedavi teminatı seçtiğinizde, 10.000 TL tutarındaki poliçe şartlarına uygun sağlık giderleriniz için 1.500 TL sizin tarafınızdan, kalan 8.500 TL’lik tutar ise sigorta şirketince karşılanır.


Katılım payı nedir? Seçenekleri nelerdir?

Sağlık giderlerinizi her seferinde belirli bir oranda bütçeniz dahilinde kendiniz karşılayabileceğinizi düşünüyor ve kalan kısmının özel sağlık sigortanız kapsamında sigorta şirketinizce ödenmesini istiyorsanız, seçeceğiniz katılım payı ile özel sağlık sigortanıza daha düşük primler ile sahip olabilirsiniz.katilim payi

Örnek:

%20 katılım payı olan bir plan seçmeniz halinde, 100 TL’lik bir doktor muayene ücretinin 20 TL’si sizin tarafınızdan, kalan 80 TL’si ise sigorta şirketi tarafından ödenir. Bu şekilde özel sağlık sigortanız kapsamındaki tüm sağlık giderleriniz sigorta şirketinizle paylaşımlı olarak karşılanmış olacaktır.

BİLGİ ALMAK İSTİYORUM

* Ürün genel ve özel şartlarını görmek için tıklayın.

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla;

Sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Murat Bey çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 250 TL prim ödemesi gereken sağlık sigortası bulunmaktadır.

Bu durumda Murat Bey’in elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 87,50 TL ve yıllık 1.050 TL kadar olacaktır

  
Aylık Brüt Ücret 10.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Aylık Sağlık Sigortası Primi 250 TL
SGK Çalışan Payı (%14) = 10.000 x 14% 1.400 ₺
İşsizlik Çalışan Payı (%1) = 10.000 x 1% 1.000 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortalı) = 10.000 - 1.400 - 1.000 - 250 7.350 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortasız) = 10.000 - 1.400 - 1.000 7.600 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortalı) = 7.350 x 35% 2.572,50 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortasız) = 7.600 x 35% 2.660,00 ₺
Aylık Vergi Kazancı* = 2.660,00 - 2.572,50 87,50 ₺
Yıllık Vergi Kazancı* = 87,50 x 12 1.050,00 ₺

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.


Anlaşmalı Sağlık Kurumları

Anlaşmalı Sağlık Kurumu’nda yapılacak Ayakta Tedavi sağlık giderleri için, teminat tablosunda belirtilen limit, katılım payı ve muafiyet doğrultusunda, Anlaşmalı Sağlık Kurumu’na Sigortacı tarafından ödeme yapılacağına dair provizyon verilir. Sigortalı tarafından sadece, varsa katılım payı veya muafiyet tutarı ödenir.


Anlaşmasız Sağlık Kurumları

Anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarına başvurulması durumunda ya da, anlaşmalı kurum olsa bile öncelikle sigortalının ödediği sağlık giderlerinin sigortalıya geri ödenebilmesi için aşağıdaki evrakların Sigorta Şirketine gönderilmesi gerekmektedir.

 • Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu (ilgili bölümlerinin Sigortalı, doktor veya tedavi görülen sağlık kurumu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.),
 • Tüm sağlık giderlerinin fatura asılları ve (işlem bazlı) ayrıntılı fatura dökümleri
 • Rahatsızlığın teşhisine ilişkin tetkiklerin sonuçları,
 • İlaç giderlerinde, reçetenin aslı, ilaç kupürleri ya da ilaç takip sistemi çıktısı ve eczaneden alınan kasa fişi veya fatura,
 • Fizik tedavi giderlerinde, varsa tedavi gerekliliğini gösteren görüntüleme sonuçları (MR, tomografi, ultrason vb.) ve ayrıntılı doktor raporu (fizik tedavinin kaç seans gerekli olduğu, bir seansta yapılması gerekli tedavinin ayrıntılı dökümü),
 • Her türlü adli olayda (trafik kazası dahil) adli birimlerin oluşturdukları belgeler (alkol raporu, olay yeri tespit tutanağı, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı vb.),
 • Yurtdışında yapılan tetkik ve tedavilere ait doktor raporları ve yapılan tetkiklere ait sonuçların Türkçe tercümeleri (İngilizce dışındaki dillerde olan belgeler için),

gönderilmesi gerekmektedir.


İlginizi Çekebilir

Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak Tedavi Teminatı

Yüksek maliyetli risklere karşı korunmak ve güvende hissetmek için

DETAYLI İNCELE
Hamilelik ve Doğum Teminatı

Hamilelik ve Doğum Teminatı

Bebek sahibi olmayı planlayanlar için

DETAYLI İNCELE
Estetik/Kozmetik Teminatı

Estetik/Kozmetik Teminatı

Artık estetik ve kozmetik ihtiyaçlar da özel sağlık sigortası...

DETAYLI İNCELE
Check-up Teminatı

Check-up Teminatı

Rutin kontrolleri belirli aralıklarla yapmak, sağlık riskini en aza...

DETAYLI İNCELE
Diş Teminatı

Diş Teminatı

Işıl ışıl dişlerle gülümsemek, dünyayı daha net görmek için artık diş...

DETAYLI İNCELE

Benzersiz ve Ayrıcalıklı Uygulamalar

Bupa Bebeği ve senCard avantajları gibi pek çok ayrıcalık için

DETAYLI İNCELE
Benzersiz ve Ayrıcalıklı Uygulamalar

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Çerezleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x
senCard Market Logo