Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak Tedavi Teminatı

Neden Yatarak Tedavi Teminatı?

Sağlığımıza kavuşmak için gerekli olan bazı ameliyat maliyetlerinin aslında ne kadar yüksek olabileceğini biliyor musunuz?

 

Troid ameliyatı Troid ameliyatı
ortalama 100.000 TL
Kalp ameliyatı(bypass) Kalp ameliyatı(bypass) ortalama
280.000 TL
Bel Fıtığı Ameliyatı Bel Fıtığı Ameliyatı
Ortalama 150.000 TL
Menisküs Ameliyatı Menisküs Ameliyatı ortalama
80.000 TL
Bunların başımıza hiçbir zaman gelmemesi en büyük temennimiz ve bunun için sağlıklı yaşamak ve sağlıklı kalmayı destekliyoruz. Ancak finansal açıdan bugünden tedbirimizi almak ve risklere karşı hazırlıklı olmak bizim elimizde.

Siz de yüksek maliyetli risklere karşı korunmak ve güvende hissetmek istiyorsanız Yatarak Tedavi Teminatını tercih etmelisiniz.

Yatarak Tedavi Teminatı Neleri Kapsar?

Yatış gerektiren tedaviler, ameliyatlar ve hatta hastanede geçirdiğiniz süre içerisinde konaklayacağınız oda ve yemekleriniz dahil bu teminat kapsamında ödenir.

Ameliyat Ameliyat Rehabilitasyon Rehabilitasyon
Yoğun Bakım Yoğun Bakım Küçük Müdahale Küçük Müdahale
Hastane Dışı Tedavi Hastane Dışı Tedavi Radyoterapi Radyoterapi
Kemoterapi Kemoterapi Diyaliz Diyaliz
Ambulans Ambulans Suni Uzuv Suni Uzuv
Yatarak Tedaviler Yatarak Tedaviler Oda/Yemek/Refakatçi Oda/Yemek/Refakatçi

Bütçeye Göre Ayarlanabilen Özel Sağlık Sigortası

Yatarak tedavi giderlerinizin belirli bir tutara kadar olan kısmını bütçeniz dahilinde kendiniz karşılayabileceğinizi düşünüyor ve bu tutarı aşan kısmın özel sağlık sigortanız kapsamında sigorta şirketinizce ödenmesini istiyorsanız muafiyet seçerek özel sağlık sigortanıza daha düşük primlerle sahip olabilirsiniz.

muafiyet

Kendi Sigortanı Kendin Tasarla

İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanını seçmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

limitler

Yurt Dışında da Geçerli Teminatlar

İhtiyacınıza göre Yatarak Tedavi teminatınızın yurt dışında da geçerli olmasını istiyorsanız, tüm dünyada geçerli olan ve 50.000 EUR limitli yurt dışı tedavi teminatını seçebilirsiniz.BİLGİ ALMAK İSTİYORUM* Ürün genel ve özel şartlarını görmek için tıklayın.

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla;

Sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Murat Bey çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 250 TL prim ödemesi gereken sağlık sigortası bulunmaktadır.

Bu durumda Murat Bey’in elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 87,50 TL ve yıllık 1.050 TL kadar olacaktır

  
Aylık Brüt Ücret 10.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Aylık Sağlık Sigortası Primi 250 TL
SGK Çalışan Payı (%14) = 10.000 x 14% 1.400 ₺
İşsizlik Çalışan Payı (%1) = 10.000 x 1% 1.000 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortalı) = 10.000 - 1.400 - 1.000 - 250 7.350 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortasız) = 10.000 - 1.400 - 1.000 7.600 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortalı) = 7.350 x 35% 2.572,50 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortasız) = 7.600 x 35% 2.660,00 ₺
Aylık Vergi Kazancı* = 2.660,00 - 2.572,50 87,50 ₺
Yıllık Vergi Kazancı* = 87,50 x 12 1.050,00 ₺

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.


Anlaşmalı Sağlık Kurumları

Anlaşmalı Sağlık Kurumu’nda yapılacak sağlık giderleri için, teminat tablosunda belirtilen limit, katılım payı ve muafiyet doğrultusunda, Anlaşmalı Sağlık Kurumu’na Sigortacı tarafından ödeme yapılacağına dair provizyon verilir. Sigortalı tarafından sadece, varsa katılım payı veya muafiyet tutarı ödenir.


Anlaşmasız Sağlık Kurumları

Anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarına başvurulması durumunda ya da, anlaşmalı kurum olsa bile öncelikle sigortalının ödediği sağlık giderlerinin sigortalıya geri ödenebilmesi için aşağıdaki evrakların Sigorta Şirketine gönderilmesi gerekmektedir.

  • Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu (ilgili bölümlerinin Sigortalı, doktor veya tedavi görülen sağlık kurumu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.),
  • Tüm sağlık giderlerinin fatura asılları ve (işlem bazlı) ayrıntılı fatura dökümleri,
  • Ameliyat raporu ve/veya epikriz raporu,
  • Rahatsızlığın teşhisine ilişkin tetkiklerin sonuçları,
  • Sinüzit ameliyatlarından önce Sigortalı’ya ait paranazal sinüs tomografisinin aslı,
  • Her türlü adli olayda (trafik kazası dahil) adli birimlerin oluşturdukları belgeler (alkol raporu, olay yeri tespit tutanağı, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı vb.),
  • Yurtdışında yapılan tedavilere ait doktor raporları ve yapılan tetkiklere ait sonuçların Türkçe tercümeleri (İngilizce dışındaki dillerde olan belgeler için),
  • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş rahatsızlıklarına ait tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, trafik kazası tespit tutanağı ve dişlerin hasar gördüğüne dair doktor raporu ile olay tarihinde çekilmiş diş grafilerinin, fatura ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir

Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta Tedavi Teminatı

Yatış gerektirmeyen tedavilerde doktor ziyaretleri ve tetkikler için

DETAYLI İNCELE
Hamilelik ve Doğum Teminatı

Hamilelik ve Doğum Teminatı

Bebek sahibi olmayı planlayanlar için

DETAYLI İNCELE
Check-up Teminatı

Check-up Teminatı

Rutin kontrolleri belirli aralıklarla yapmak, sağlık riskini en aza...

DETAYLI İNCELE
Diş Teminatı

Diş Teminatı

Işıl ışıl dişlerle gülümsemek, dünyayı daha net görmek için artık diş...

DETAYLI İNCELE
Benzersiz ve Ayrıcalıklı Uygulamalar

Benzersiz ve Ayrıcalıklı Uygulamalar

Bupa Bebeği ve senCard avantajları gibi pek çok ayrıcalık için

DETAYLI İNCELE

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Çerezleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x
senCard Market Logo