Hamilelik ve Doğum Teminatı

Hamilelik ve Doğum Teminatı

Neden Hamilelik ve Doğum Teminatı?

Bebek sahibi olmayı düşünüyor ve özel hastanede doğum yapmak istiyorsanız, yüksek maliyetlere karşı korunmak ve güvende hissetmek için Hamilelik ve Doğum Teminatını tercih etmelisiniz.

Hamilelik ve Doğum Teminatı Neleri Kapsar?

Hamilelik döneminde oluşabilecek hamilelikle ilgili her türlü tetkik, tedavi ve muayene giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.

Laboratuvar/ Görüntüleme Laboratuvar/ Görüntüleme Normal veya Sezaryen Doğum Normal veya Sezaryen Doğum İlaç İlaç
Doktor Muayene Doktor Muayene Hamilelik Rutin Kontrolleri Hamilelik Rutin Kontrolleri

Yeni Doğan Bebek Teminatı ile Kapsamınızı Genişletin

Doğum sonrası yeni doğan bebeğiniz için yapılan tetkikleri ve aşıları kapsamınıza alarak teminatınızı genişletebilirsiniz.

Yeni Doğan Bebek Muayene Yeni Doğan Bebek Muayene Yeni Doğan Bebek Testleri Yeni Doğan Bebek Testleri* Hepatit B Aşısı Hepatit B Aşısı

*Kan grubu belirleme, direkt coombs, neonatal TSH, metabolik tarama, bilirubin işitme testi

Bütçeye Göre Ayarlanabilen Sağlık Sigortası

Hamilelik ve doğum giderlerinizin limitsiz olarak karşılanmasını tercih edebileceğiniz gibi, belirli bir tutara kadar olan kısmını sigorta şirketinizin karşılamasını isterseniz limitli bir plan seçerek özel sağlık sigortanıza daha düşük primlerle sahip olabilirsiniz.

limitsiz

*Hamilelik Rutin Kontrol ve Doğum Teminatı, Limitsiz Doğum Anlaşmalı Sağlık Kurumları’nda limitsizdir. Ancak, bu kurumlar dışındaki diğer tüm kurumların bir (1) kez bile kullanılması durumunda 50.000 TL limit devreye girer.

BİLGİ ALMAK İSTİYORUM

* Ürün genel ve özel şartlarını görmek için tıklayın.

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla;

Sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Ayşe Hanım çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 250 TL prim ödemesi gereken sağlık sigortası bulunmaktadır.

Bu durumda Ayşe Hanım'ın elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 87,50 TL ve yıllık 1.050 TL kadar olacaktır

  
Aylık Brüt Ücret 10.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Aylık Sağlık Sigortası Primi 250 TL
SGK Çalışan Payı (%14) = 10.000 x 14% 1.400 ₺
İşsizlik Çalışan Payı (%1) = 10.000 x 1% 1.000 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortalı) = 10.000 - 1.400 - 1.000 - 250 7.350 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortasız) = 10.000 - 1.400 - 1.000 7.600 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortalı) = 7.350 x 35% 2.572,50 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortasız) = 7.600 x 35% 2.660,00 ₺
Aylık Vergi Kazancı* = 2.660,00 - 2.572,50 87,50 ₺
Yıllık Vergi Kazancı* = 87,50 x 12 1.050,00 ₺

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.


Anlaşmalı Sağlık Kurumları

Anlaşmalı Sağlık Kurumu’nda yapılacak hamilelik ve doğum giderleri için, teminat tablosunda belirtilen limit, katılım payı doğrultusunda, Anlaşmalı Sağlık Kurumu’na Sigortacı tarafından ödeme yapılacağına dair provizyon verilir. Sigortalı tarafından sadece, varsa katılım payı, limit aşımı ve özel harcama giderleri karşılanır.


Anlaşmasız Sağlık Kurumlar

Anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarına başvurulması durumunda ya da, anlaşmalı kurum olsa bile öncelikle sigortalının ödediği sağlık giderlerinin sigortalıya geri ödenebilmesi için aşağıdaki evrakların Sigorta Şirketine gönderilmesi gerekmektedir.

  • Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu (ilgili bölümlerinin Sigortalı, doktor veya tedavi görülen sağlık kurumu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.),
  • Tüm sağlık giderlerinin fatura asılları ve (işlem bazlı) ayrıntılı fatura dökümleri,
  • Son Adet Tarihi’nin de belirtildiği doktor muayene raporu,
  • Ameliyat raporu ve/veya epikriz raporu,
  • Doğum Raporu,

İlginizi Çekebilir

Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak Tedavi Teminatı

Yüksek maliyetli risklere karşı korunmak ve güvende hissetmek için

DETAYLI İNCELE
Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta Tedavi Teminatı

Yatış gerektirmeyen tedavilerde doktor ziyaretleri ve tetkikler için

DETAYLI İNCELE
Estetik/Kozmetik Teminatı

Estetik/Kozmetik Teminatı

Artık estetik ve kozmetik ihtiyaçlar da özel sağlık sigortası...

DETAYLI İNCELE
Check-up Teminatı

Check-up Teminatı

Rutin kontrolleri belirli aralıklarla yapmak, sağlık riskini en aza...

DETAYLI İNCELE
Diş Teminatı

Diş Teminatı

Işıl ışıl dişlerle gülümsemek, dünyayı daha net görmek için artık diş...

DETAYLI İNCELE

Benzersiz ve Ayrıcalıklı Uygulamalar

Bupa Bebeği ve senCard avantajları gibi pek çok ayrıcalık için

DETAYLI İNCELE
Benzersiz ve Ayrıcalıklı Uygulamalar

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Çerezleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x
senCard Market Logo